Het Regionaal Projectkoor Vox Humana heeft de ambitie om interessante klassieke concerten op niveau te geven in Deurne, Helmond en de regio Zuidoost Brabant/Noord Limburg. 

Vox Humana organiseert steeds haar eigen projecten en is dus niet ‘in te huren’ voor projecten van buiten. Een project beslaat 6 maanden in een jaar: vanaf begin oktober t/m eind maart wordt er 25 keer gerepeteerd. In maart eindigt elk project met drie concerten in de regio.  

De koorleden zingen het liefst en hoofdzakelijk het klassieke koorrepertoire met enkele muzikale uitstapjes naar andere genres. We zingen belangrijke geestelijke en wereldlijke koorwerken uit de vijf stijlperioden vanaf 1500 tot nu. Er wordt gezongen in vele talen: Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Latijn en Nederlands. Het koor zingt eenstemmige t/m zesstemmige koormuziek, soms a capella maar vaak met instrumentale begeleiding.

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Deurne. Er worden daarnaast per project enkele zaterdagen in Helmond gepland waarop de hele dag intensief gerepeteerd wordt. Van de leden wordt verwacht dat ook thuis wordt geoefend via oefenfiles (verzonden via e-mail) en een luister-Cd waarop alle uit te voeren koorwerken in een professionele uitvoering te horen zijn.

Corona-update per 6 oktober 2020

Onze drie slotconcerten van project 12 in maart 2020 hebben we wegens corona moeten afgelasten. 

U begrijpt dat de ontwikkelingen van corona de laatste maanden voor grote koren zoals Vox Humana dermate slecht zijn geweest (en nu ook weer erg lijken te worden), dat er geen sprake van kan zijn dat wij  binnen afzienbare tijd kunnen/mogen repeteren en voor ons talrijke publiek op normale wijze kunnen/mogen concerteren. Dat spijt ons zeer want wij willen nog liever gisteren dan vandaag weer gaan zingen. Maar koren staan achteraan in de rij als het gaat om versoepelingen van de regels. 

We komen dit jaar 2020 zeker niet meer aan zingen toe. We hopen op mogelijkheden in 2021 of zelfs 2022. De intentie blijft in ieder geval dat we ons concertprogramma van project 12, dat we hebben ingestudeerd, op enigerlei tijd en wijze aan u kunnen presenteren. In onze administratie hebben we al uw gegevens over bestellingen en betalingen van kaarten natuurlijk voorhanden. Onze programmaboekjes zijn klaar om uitgedeeld te worden. Als u misschien al een boekje hebt gekregen, verzoek ik u om dat dan te bewaren. De kaarten die bij de kassa zouden worden opgehaald, bewaar ik zorgvuldig. Als het corona-sein uiteindelijk weer op veilig staat en we de concerten opnieuw hebben kunnen inplannen bij de concertlocaties, als we nieuwe data en aanvangstijden hebben, als koor en orkest er klaar voor zijn, zal deze website daarover berichten.

Iedereen die eerder kaarten heeft besteld en betaald, kan dan een nieuwe concertdatum kiezen die passend voor u is. Als er nog kaarten overblijven, kunnen die weer verkocht worden aan nieuwe gasten.