Logo VOX HUMANA

Het Regionaal Projectkoor Vox Humana heeft de ambitie om interessante klassieke concerten op niveau te geven in Deurne, Helmond en de  regio Zuidoost Brabant/Noord Limburg. 

Vox Humana organiseert steeds haar eigen projecten en is dus niet ‘in te huren’ voor projecten van buiten. Een project beslaat 6 maanden in  een  jaar: vanaf begin oktober t/m eind maart wordt er 25 keer gerepeteerd. In maart eindigt elk project met drie concerten in de regio.  

De koorleden zingen het liefst en hoofdzakelijk het klassieke koorrepertoire met enkele muzikale uitstapjes naar andere genres. We zingen  belangrijke geestelijke en wereldlijke koorwerken uit de vijf stijlperioden vanaf 1500 tot nu. Er wordt gezongen in vele talen: Frans, Spaans,  Italiaans, Engels, Duits, Latijn en Nederlands. Het koor zingt eenstemmige t/m zesstemmige koormuziek, soms a capella maar vaak met  instrumentale begeleiding.

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Deurne. Er worden daarnaast per project enkele zaterdagen in Helmond gepland waarop de hele dag intensief gerepeteerd wordt. Van de leden wordt verwacht dat ook thuis wordt geoefend via oefenfiles (verzonden via e-mail) en een luister-Cd waarop alle uit te voeren koorwerken in een professionele uitvoering te horen zijn.

Optreden in het cultuurcentrum in Deurne

Projectkoor VOX HUMANA start in oktober met de repetities van koorproject 13

Op 2 en 3 april 2022 sloot Vox Humana het jubileumproject 12 af met 2 prachtige eindconcerten in Deurne en Helmond. Na een geweldig slotfeest ging het koor voor 6 maanden in zomerslaap.

 

Als de bladeren weer gaan vallen in oktober, ontwaakt het koor weer en starten we met de repetities voor ons nieuwe koorproject 13 dat in maart 2023 zal eindigen met 2 slotconcerten. De eerste repetitie zal zijn op woensdagavond 5 oktober in Deurne.

De koorleden die meezongen met project 12 en door willen gaan met project 13, geven zich opnieuw op als lid en natuurlijk is het ook weer mogelijk (en de bedoeling) dat nieuwe leden zich gaan opgeven als aspirant-koorlid. Opgave daarvoor kan vanaf nu al gedaan worden via info@projectkoorvoxhumana.nl of telefonisch via 0493-314162. Bij alle stemsoorten is nieuwe aanwas mogelijk.