Het Regionaal Projectkoor Vox Humana heeft de ambitie om interessante klassieke concerten op niveau te geven in Deurne, Helmond en de regio Zuidoost Brabant/Noord Limburg. 

Vox Humana organiseert steeds haar eigen projecten en is dus niet ‘in te huren’ voor projecten van buiten. Een project beslaat 6 maanden in een jaar: vanaf begin oktober t/m eind maart wordt er 25 keer gerepeteerd. In maart eindigt elk project met drie concerten in de regio.  

De koorleden zingen het liefst en hoofdzakelijk het klassieke koorrepertoire met enkele muzikale uitstapjes naar andere genres. We zingen belangrijke geestelijke en wereldlijke koorwerken uit de vijf stijlperioden vanaf 1500 tot nu. Er wordt gezongen in vele talen: Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Latijn en Nederlands. Het koor zingt eenstemmige t/m zesstemmige koormuziek, soms a capella maar vaak met instrumentale begeleiding.

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Deurne. Er worden daarnaast per project enkele zaterdagen in Helmond gepland waarop de hele dag intensief gerepeteerd wordt. Van de leden wordt verwacht dat ook thuis wordt geoefend via oefenfiles (verzonden via e-mail) en een luister-Cd waarop alle uit te voeren koorwerken in een professionele uitvoering te horen zijn.

Project 11 begint op woensdagavond 3 oktober 20.00 uur (eerste repetitie) en eindigt op woensdagavond 3 april 2019. Daarna gaat het koor weer op ‘zes maanden zomerslaap’.  De komende maanden zal op deze website steeds meer informatie verschijnen over het nieuwe project. Klik daarvoor dan op ‘Huidig project’.

Het is nu al mogelijk om in te schrijven als aspirant-lid. Maar klik dan eerst op de pagina ‘Lid worden’ voor de procedure die we volgen bij aanmeldingen.

Mail naar info@projectkoorvoxhumana.nl of bel 0493-314162.

Voor verder informatie hierover, voor de kaartverkoop en voor aanmelding voor een nieuw project in de toekomst: klik op de plaatjes hieronder.