Het Regionaal Projectkoor Vox Humana heeft de ambitie om interessante klassieke concerten op niveau te geven in Deurne, Helmond en de regio Zuidoost Brabant/Noord Limburg. 

Vox Humana organiseert steeds haar eigen projecten en is dus niet ‘in te huren’ voor projecten van buiten. Een project beslaat 6 maanden in een jaar: vanaf begin oktober t/m eind maart wordt er 25 keer gerepeteerd. In maart eindigt elk project met drie concerten in de regio.  

De koorleden zingen het liefst en hoofdzakelijk het klassieke koorrepertoire met enkele muzikale uitstapjes naar andere genres. We zingen belangrijke geestelijke en wereldlijke koorwerken uit de vijf stijlperioden vanaf 1500 tot nu. Er wordt gezongen in vele talen: Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Latijn en Nederlands. Het koor zingt eenstemmige t/m zesstemmige koormuziek, soms a capella maar vaak met instrumentale begeleiding.

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Deurne. Er worden daarnaast per project enkele zaterdagen in Helmond gepland waarop de hele dag intensief gerepeteerd wordt. Van de leden wordt verwacht dat ook thuis wordt geoefend via oefenfiles (verzonden via e-mail) en een luister-Cd waarop alle uit te voeren koorwerken in een professionele uitvoering te horen zijn.

Projectkoor VOX HUMANA presenteert jubileumconcerten

In april 2022 presenteert het Regionaal Projectkoor ‘Vox Humana’ zich weer als vanouds aan het publiek met twee concerten. Twee jaar eerder legde corona alle vocale activiteiten helemaal stil. Vlak  voor de eindconcerten van 2020 werd alles afgeblazen. Maar sinds 13 oktober j.l. is het koor weer begonnen met repeteren in de kapel van Willibrordhaeghe (Fletcherhotel) in Deurne om zich voor te bereiden op een groot vocaal jubileumfeest: het koor viert zijn koperen jubileum en dirigent Frans van Houten viert zelfs zijn 50-jarig gouden jubileum als koordirigent.

Als afsluiting van het twaalfde koorproject geeft het koor 2 concerten: het eerste concert in het Speelhuis in Helmond op zaterdagavond 2 april aanvang 20.00 uur en het tweede concert in Deurne in het Cultuurcentrum op zondagmiddag 3 april aanvang 14.00 uur.