privacywetgeving

Privacyverklaring “Projectkoor Vox Humana”. 

Voor een ledenlijst en ledenadministratie worden persoonsgegevens van alle leden en dirigent verzameld. Namelijk: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum en de jaren dat men als lid heeft deelgenomen. De ledenlijst (exclusief geboortedatum) wordt via e-mail verstrekt aan ieder lid van de vereniging. Voor het zogenaamde “smoelenboek” worden foto’s van de leden verzameld en onder de leden verspreid met vermelding van de naam bij iedere foto.

De ledenlijst en het smoelenboek zijn bestemd voor intern gebruik.

Op de internetsite van Vox Humana worden alleen de namen van de leden vermeld. Op de internetsite staan foto’s van voorgaande jaren waarop leden en orkestleden te zien zijn.

De bovenstaande gegevens worden bewaard zolang Vox Humana bestaat.

Ieder lid heeft formeel het recht om bezwaar te maken tegen de vermelding van zijn of haar persoonsgegevens. Ook heeft men het recht om haar of zijn persoonsgegeven te corrigeren of te laten verwijderen. Dit geldt ook voor de foto’s voor het smoelenboek. Ook kunnen de leden van Vox Humana en de deelnemers aan het orkest bezwaar maken tegen het gebruik van foto’s die gebruikt worden op de internetsite.

Bij de donateurs van Vox Humana is bekend dat de door hun aangereikte gegevens worden gebruikt tijdens concerten en op de internetsite.

 Het bestuur en dirigent nemen de bescherming van bovengenoemde gegevens serieus en doen hun best om misbruik van deze gegevens tegen te gaan.

Als de indruk zou bestaan dat de gegevens niet goed gebruikt worden kan men uiteraard contact opnemen met het bestuur.