Projectorganisatie

De dirigent, bestuur en leden van Vox Humana zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het deelnemen aan ons koorproject is eigenlijk hetzelfde als het inschrijven en volgen van een cursus met een duur van 6 maanden. Zoals bij veel cursussen bepaalt de cursusleider, in ons geval de dirigent, de inhoud, de organisatie en de artistieke kwaliteit van de cursus, in ons geval het koorproject. Ook het concertprogramma wordt door de dirigent samengesteld. Al ruim voor het begin van het project worden dit concertprogramma als ook de concertdata, de concertlocaties, de repetitielocatie, de data van repetities en de samenstelling van het instrumentaal ensemble door de dirigent bekend gemaakt. Men weet dus waar men aan toe is, als men zich als koorlid wil opgeven. Opgave om deel te nemen aan een koorproject betekent automatisch dat men lid wordt van de vereniging Vox Humana. Wil men na een project lid blijven voor een volgend project, dan loopt het lidmaatschap gewoon door. Wil men stoppen, dan kan/moet dat door een schriftelijke afmelding. Ook kunnen zich dan natuurlijk nieuwe leden aanmelden. Dat betekent dat Vox Humana bij elk project een gedeeltelijk ander/nieuw ledenbestand heeft.

Projectperiode

Met Vox Humana kom je de winter goed door: een half jaar ‘op’ en een half jaar ‘af’. Vox Humana organiseert steeds haar eigen projecten en is dus niet ‘in te huren’ voor projecten van buiten.
Een project beslaat 6 maanden in een jaar: vanaf begin oktober t/m eind maart wordt er 25 keer gerepeteerd.
In maart eindigt elk project met drie concerten in de regio. Daarna liggen de activiteiten in de zes lente-en zomermaanden stil. In oktober komt Vox Humana weer tot leven en wordt er, als de bladeren gaan vallen, met een nieuw project begonnen.

Leden

De koorleden worden zoveel mogelijk en op vrijwillige basis betrokken bij het uitvoeren van allerlei organisatorische klussen. Een bestuur van 5 leden regelt de dagelijkse gang van zaken en overlegt regelmatig met de dirigent.

Koorleden die zich hebben opgegeven en die zijn toegelaten, verplichten zich om het project tot het einde toe mee te maken, om de repetities zoveel mogelijk te bezoeken en aan de uitvoeringen mee te doen. Ook verplicht men zich om het afgesproken contributiebedrag (eventueel in 2 termijnen) te betalen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het goede verloop van het project. Het is dus niet de bedoeling dat een koorlid tussentijds ‘zo maar’ vertrekt (onvoorziene omstandigheden zoals bijv. ziekte natuurlijk voorbehouden). Elk koorlid neemt kennis van de statuten van de vereniging.

Communicatie

Vox Humana en Internet: wij willen alle beschikbare repetitietijd op woensdagavond steken in de muziek zelf: dus weinig praten maar veel doen! Natuurlijk is het van het grootste belang dat we elkaar goed informeren en dat er over alle muzikale, vocale, artistieke, organisatorische en financiĆ«le zaken van Vox Humana zoveel mogelijk eenstemmigheid/overeenstemming is. Daarom ‘vergaderen’ de dirigent en de leden wekelijks op afstand met elkaar via e-mailberichten. Er is een wekelijks mededelingenbulletin, verzorgd door de dirigent en verstuurd via internet. Vox Humana is dus een ‘internet’-koor. Ook alle oefenfiles worden via e-mailberichten naar de leden gestuurd zodat ook thuis zelf geoefend kan worden. Dat betekent dat elk koorlid via e-mailberichten moet kunnen communiceren met de dirigent. Men kan d.m.v. deze e-mailberichten reageren, vragen stellen, zijn/haar mening geven, kritiek uiten, (persoonlijke) problemen voorleggen en koorleden kunnen naar vermogen reageren op verzoeken om hulp bij de organisatie van het koorproject. Er is door de week steeds een levendige vergadercultuur via internet. Op woensdagavond, de repetitieavond, is iedereen daardoor bijgepraat en van alles op de hoogte. Op deze manier kunnen we meteen gaan zingen, want dat doen we het liefste.

Lid KBZON

Vox Humana is gedurende de zes maanden van elk project lid van de KBZON, de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland.