Als u voor het lidmaatschap van een volgend project belangstelling heeft of als u meer informatie wilt, stuur dan een mail naar info@projectkoorvoxhumana.nl . U kunt ook bellen naar 0493-314162.

Het tiende project begint eind september 2017.

Repetities

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Deurne. Er is een pauze van 20 minuten en een ‘afterparty’ vanaf 22.15 uur. We repeteren alleen in de maanden oktober t/m maart. Dat zijn steeds 23 – 25 repetities.

Er worden daarnaast per project enkele zaterdagen gepland waarop de hele dag intensief gerepeteerd wordt met de verschillende koorsamenstellingen van Vox Humana.

Tijdens de repetities wordt er gedeeltelijk gewerkt met een koorrepetitor naast de dirigent. Zo kan de beschikbare repetitietijd effectief worden gebruikt.

Van de leden wordt verwacht dat ook thuis wordt geoefend via oefenfiles (verzonden via e-mail) en een luister-Cd waarop alle uit te voeren koorwerken in een professionele uitvoering te horen zijn.

Het koor kan tijdens de repetities worden gesplitst in een mannen- en een vrouwenkoor en/of een kleiner kamerkoor. We beginnen en eindigen elke repetitie altijd gezamenlijk met de hele groep: het grote gemengde koor.

De repetities worden gekenmerkt door hard en gedisciplineerd werken, gevoed door het streven naar een, voor amateurs, zo hoog mogelijk muzikaal/artistiek niveau. Daarnaast zijn gezelligheid en een gevoel van saamhorigheid belangrijke redenen voor de koorleden om te komen repeteren en concerten te geven.

Repertoire

De koorleden zingen het liefst en hoofdzakelijk (voor 80%) het klassieke koorrepertoire met enkele muzikale uitstapjes (voor 20%) naar andere genres.

We zingen belangrijke geestelijke en wereldlijke koorwerken uit de vijf stijlperioden vanaf 1500 tot nu: van de Renaissance (16e eeuw: vanaf 1500) via de Barok, de Weense Klassieken en de Romantiek naar de Moderne Tijd (de 20e en 21e eeuw).

Alle vokale genres komen in elk koorproject en bij onze concerten aan bod: drinklied, chanson, motet, madrigaal, liefdeslied, serenade, kerkkoraal, mis, requiem, opera.

We maken vocale uitstapjes naar andere muziekstijlen zoals popmuziek, musical, volksmuziek en negro-spirituals.

We zingen koornummers uit het ‘ijzeren koorrepertoire’ maar daarnaast ook vocale pareltjes die minder bekend zijn.

Er wordt gezongen in vele talen: Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Latijn en Nederlands.

Het koor zingt eenstemmige t/m zesstemmige koormuziek, soms a capella maar vaak met instrumentale begeleiding.