Lid worden

Lid worden / Procedure bij aanmelding

Het hele jaar door kan men zich aanmelden voor een volgend project dat altijd start in oktober. Bij alle stemsoorten is dan nieuw vocaal bloed weer welkom. Mensen die zich voor het eerst aanmelden, worden als aspirant-lid op een wachtlijst gezet. Ook wordt hen een vragenlijst/inschrijfformulier toegezonden met het verzoek om deze in te vullen en terug te sturen.

In de maand september bekijken we de nieuwe samenstelling van het koor: hoeveel oud-leden gaan door en hoeveel ‘nieuwen’ willen erbij komen. Ook wordt dan definitief beslist of er een volgend project komt of niet.

Vóór 30 september krijgen de aspirant-leden bericht of men kan worden toegelaten tot de proefmaand oktoberBij de beslissing hierover zijn o.a. de belangrijkste overwegingen: 1) het maximale aantal koorleden  2) Vrouwen kunnen natuurlijk worden toegelaten maar mannenstemmen zijn harder nodig. 3) Leeftijd en zangervaring

Eenmaal toegelaten per 30 september bent u nog geen definitief lid. U blijft een maand aspirant-lid. De maand oktober is voor het aspirant-lid een ‘proefmaand’ waarin hij/zij kan ervaren of het koor bevalt, of de sfeer, de manier van werken en het zangniveau het aspirant-lid aanstaat. Als het aspirant-lid aan het einde van de proefmaand oktober (dus na 4 repetities) aangeeft definitief lid te willen worden van Vox Humana, volgt er een gesprek met de dirigent. Daarna beslist de dirigent in overleg met het bestuur of men definitief lid mag worden voor de rest van het project.

Contributie.
De onkosten die aan deze proefmaand zijn verbonden, zijn € 10,00. Als men na de proefmaand definitief lid wordt, gaat de normale contributieregeling in (€ 70,00 voor het hele project).

Informatie over- en aanmelden bij- projectkoor Vox Humana

Stuur een e-mail naar: info@projectkoorvoxhumana.nl
Of bel : 0493-314162