Lid worden

Lid worden / Procedure bij aanmelding

Het hele jaar door kan men zich aanmelden voor een volgend project dat altijd start in oktober. Mensen die zich voor het eerst aanmelden, worden als aspirant-lid op een wachtlijst gezet. Ook wordt hen een vragenlijst/inschrijfformulier toegezonden met het verzoek om deze in te vullen en terug te sturen.

In de maand september bekijken we de nieuwe samenstelling van het koor: hoeveel oud-leden gaan door en hoeveel ‘nieuwen’ willen erbij komen. Ook wordt dan definitief beslist of er een volgend project komt of niet. Als er te veel aanmeldingen zijn, kan er een ledenstop worden afgekondigd.

Vóór 30 september krijgen de aspirant-leden bericht of er plaats voor hen is of niet. Bij de beslissing hierover zijn de belangrijkste overwegingen: 1) Niet meer maar minder dan 75 leden in totaal  2) Mannenstemmen zijn harder nodig dan vrouwenstemmen. Mannen worden dus eerder toegelaten dan vrouwen  3) De zangervaring 4) de stemkwaliteit van de nieuwe aspirant.

Eenmaal toegelaten per 30 september bent u nog geen definitief lid. U blijft een maand aspirant-lid. De maand oktober is voor het aspirant-lid een ‘proefmaand’ waarin hij/zij kan ervaren of het koor bevalt, of de sfeer, de manier van werken en het zangniveau het aspirant-lid aanstaat. Als het aspirant-lid aan het einde van de proefmaand oktober (dus na 4 repetities) aangeeft definitief lid te willen worden van Vox Humana, volgt er een gesprek met de dirigent. Een stemtest kan bij de procedure van aanname horen. Daarna beslist de dirigent in overleg met het bestuur of men definitief lid mag worden voor de rest van het project.

De onkosten die aan deze proefmaand zijn verbonden, zijn € 10,00. Als men na de proefmaand definitief lid wordt, gaat de normale contributieregeling in (€ 70 voor het hele project).

Stuur een e-mail naar: info@projectkoorvoxhumana.nl
Of bel : 0493-314162