Zangervaring

Vox Humana is een koor dat bestaat uit echte amateurs, die louter voor hun plezier willen zingen. In Vox Humana kunnen en mogen jong en oud samen zingen, leden met veel zangervaring staan naast vrij onervaren koorzangers en mooie en minder mooie stemmen produceren samen de totale koorklank. Vox Humana heeft de ambitie om, met deze gegevens en deze beperkingen in het achterhoofd, te gaan voor een voor amateurs zo hoog mogelijk zangniveau. Veel van onze leden zingen nog in een of meer andere koren (of hebben dat gedaan). Uit onze concertprogramma’s, de repertoirekeuze en de concertpresentatie blijkt dat ‘zingen voor het plezier en in projectvorm’ heel goed samengaat met ‘zingen op niveau’.

De koorleden willen stevig en gedisciplineerd repeteren en tijdens de repetities wordt voor de pauze per stemsoort geoefend door de dirigent en een of twee repetitoren. Hiernaast is Walter v. d. Aker als repetitor voor de mannen.

Na de pauze komen alle koorleden en stemmen bij elkaar. Dan wordt het koorwerk meerstemmig in elkaar gezet en begint de muzikale afwerking. Het resultaat van al deze keuzes en van deze werkwijzen is een koor met een gezellige sfeer en een groot gevoel van saamhorigheid, een koor dat in een relatief korte spanningsboog van 6 maanden en in een per project wisselende samenstelling toewerkt naar een paar fijne slotconcerten.

Aanmelden

Het hele jaar door kan men zich aanmelden voor een volgend project dat altijd start in oktober. Bij alle stemsoorten is dan nieuw vocaal bloed weer welkom. Mensen die zich voor het eerst aanmelden, worden als aspirant-lid op een wachtlijst gezet. Ook wordt hen een vragenlijst/inschrijfformulier toegezonden met het verzoek om deze in te vullen en terug te sturen.

In de maand september bekijken we de nieuwe samenstelling van het koor: hoeveel oud-leden gaan door en hoeveel ‘nieuwen’ willen erbij komen. Ook wordt dan definitief beslist of er een volgend project komt of niet. Als er teveel aanmeldingen zijn, kan er een ledenstop worden afgekondigd.

Vóór 30 september krijgen de aspirant-leden bericht of er plaats voor hen is of niet. Bij de beslissing hierover is de belangrijkste overweging dat er een evenwichtige verhouding qua aantallen moet zijn tussen de 4 stemgroepen: sopraan-alt-tenor-bas. Verder mag het koor niet te groot worden. Tenslotte wordt gekeken naar de koorervaring en de muzikale en vocale kennis van de aspirant.

Eenmaal toegelaten per 30 september bent u nog geen definitief lid. U blijft een maand aspirant-lid. De maand oktober is voor het aspirant-lid een ‘proefmaand’ waarin hij/zij kan ervaren of het koor bevalt, of de sfeer en de manier van werken het aspirant-lid aanstaat en of men het niveau aan kan. Als het aspirant-lid aan het einde van de proefmaand oktober (dus na 4 repetities) aangeeft definitief lid te willen worden van Vox Humana volgt er een gesprek met de dirigent waarin ook een stemtest wordt afgenomen. Daarna beslist de dirigent of men definitief lid mag worden voor de rest van het project.

Contributie

De onkosten die aan deze proefmaand zijn verbonden, zijn € 10,00. Als men na de proefmaand definitief lid wordt, gaat de normale contributieregeling in (€ 70,00 voor het hele project).

Informatie over- en aanmelden bij- projectkoor Vox Humana

Stuur een e-mail naar: info@projectkoorvoxhumana.nl
Of bel : 0493-314162